5 V 250 Watt DC DC Konverter 12 V/24 V (8 V-40 V) schritt bis 5 V 50A 250 Watt 12 V zu 5 V 24 V zu 5 V für LED Display

5 V 250 Watt DC DC Konverter 12 V/24 V (8 V-40 V) Schritt Bis 5 V 50A 250 Watt 12 V Zu 5 V 24 V Zu 5 V Für LED Display

  • GeschäftDOWONSOL INTERNATIONAL TRADING LTD
  • Verkauf nach Volumen0 piece
  • Verkaufspreis US $56.00 piece
  • Versand Free Shipping
  • Punktzahl 5(113)

2020 ©  Home ·